Ricardo van Rhijn Foundation STEUN ONS

SAMEN1TEAM - DRIE PARTNERS MET DEZELFDE MISSIE: TALENTONTWIKKELING VAN KINDEREN!

Samen1Team - Drie partners met dezelfde missie: Talentontwikkeling van kinderen!

SAMEN1TEAM – DRIE PARTNERS MET DEZELFDE MISSIE: TALENTONTWIKKELING VAN KINDEREN!

Unieke samenwerking tussen Kindercentrum De Speelbrug, de Ricardo van Rhijn Foundation en Sport2D

Voor vijftien basisscholen in Voorhout, Noordwijk en Rijnsburg verloopt de tussenschoolse en naschoolse opvang vanaf 1 maart een stuk dynamischer. De scholen doen mee aan het concept Samen1Team, dat via Kindercentrum De Speelbrug, de Ricardo van Rhijn Foundation (RvRF) en Sport2D wordt gerealiseerd. Ze hebben hun krachten gebundeld en als Samen1Team werken ze intensief met kinderen op het gebied van sport, creativiteit, talentontwikkeling en opvoeding.

“We werkten al samen met de RvRF op drie basisscholen, maar dat zijn er vijftien geworden vanwege het grote succes”. Hoofd van De Speelbrug Ludi van Zanten vertelt enthousiast dat de nieuwe manier van samenwerken een logisch gevolg is van deze uitbreiding. “Alles gebeurt nu in overleg. Wat voor spellen we gaan spelen, hoe gaan we om met kinderen die zich hebben misdragen en hoe stimuleren we kinderen die langs de kant zitten om toch mee te doen. Alle betrokkenen volgen speciale trainingen zodat elk kind op de juiste manier wordt benaderd en behandeld”. De samenwerking tussen de vakdocenten, sportprofessionals en pedagogisch medewerkers creëert een ruim aanbod van tussen- en naschoolse activiteiten van techniek tot toneel en van sport tot typen, aanbod voor passend onderwijs, buurtbetrokkenheid bij stimulerende activiteiten en zeer flexibele kinderopvang.

Volgens bestuurslid Vahid Abdi van de RvRF zorgt de samenwerking voor een perfecte aanvulling op elkaars expertise. “De Speelbrug is al jaren gespecialiseerd in kinderopvang met activiteiten binnen en de RvRF en Sport2D in het aanbieden van sport voor kinderen op schoolpleinen”. Veel samenwerken, van elkaar leren en communiceren zorgt volgens Vahid voor een goede en belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. De RvRF gebruikt sport als middel om kinderen zich op hun gemak te laten voelen, te bereiken en een vertrouwensband met ze op te bouwen. Zo helpen ze bemiddelen om een ruzie te sussen en krijgt een kind met overgewicht de steun om zichzelf zekerder te voelen en de stimulans om meer te bewegen. “Stel dat een kind op een onverantwoorde manier andere kinderen domineert, dan krijgt hij of zij onder de juiste begeleiding de mogelijkheid een spelletje te leiden en fungeert zo juist als positief rolmodel”, legt Vahid uit. De RvRF behandelt veel maatschappelijke thema’s en pedagogische vraagstukken rondom respect, normen en waarden, pesten en het aanpakken van racisme.

“Door veel met ze te praten doen ze uiteindelijk toch mee”

Stagiaire Alexandra Laget werkt twee keer per week als coördinator van de RvRF op vijf verschillende scholen. Naast sportactiviteiten als trefbal, tikspelletjes en hockey voert ze veel één op één gesprekken met de kinderen. “Soms zitten ze alleen in een hoekje of ze hebben moeite met andere kinderen. Door veel met ze te praten, aandacht te geven en eerst samen bijvoorbeeld even een balletje te slaan doen ze uiteindelijk toch mee”. Alexandra deelt haar ervaringen met de Speelbrugmedewerkers en andersom. Ze is trots op de vertrouwensband die ze opbouwt met de kinderen. “Ze herkennen me, komen naar me toe omdat ik ze eerder heb geholpen en ze vragen of we bepaalde spelletjes weer gaan spelen. Daar doe ik het voor”.

Om kinderen nog beter te bereiken en te stimuleren is volgens Vahid de inzet van rolmodellen ontzettend belangrijk. “Ze hebben een inspirerende en motiverende werking op kinderen”, vertelt Vahid. Bekende ambassadeurs van de RvRF als Ricardo van Rhijn, Soufiane Touzani en Brace sporten regelmatig een middag met de kinderen mee. “Soms luisteren kinderen beter naar een rolmodel dan naar hun eigen ouders. Dat maakt rolmodellen heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Kinderen doen er veel meer hun best door.” Vahid vindt het vooral belangrijk dat kinderen het naar hun zin hebben en dat ze via een uitdagende en stimulerende omgeving hun talent kunnen ontwikkelen om op hun eigen unieke manier onderdeel van de wereld te zijn.

“Het bruist en het beweegt op de schoolpleinen”

“De druk om prestatiegericht te leren ligt heel hoog en er wordt veel waarde gehecht aan een CITO score. Maar wat als een kind veel liever buiten speelt en daarmee andere talenten kan ontwikkelen en zich kan ontplooien”. Ludi ziet de kinderen buiten opbloeien als de vrijwilligers en professionals van de RvRF in hun vlotte trainingspakken met ze bezig zijn. “Het bruist en het beweegt op de schoolpleinen en de kinderen zijn heel enthousiast”. De RvRF zet zich actief in voor meer beweging op de schoolpleinen omdat overgewicht momenteel een landelijk probleem is onder kinderen. Ludi is blij dat zo ook kinderen worden bereikt die van huis uit weinig sport, beweging en creatieve bezigheden meekrijgen. “Misschien zit daar wel een ontzettend goede danser, tekenaar, schaker of voetballer tussen!” De RvRF kan die kinderen via de ouders weer in contact brengen meteen vereniging waar een kind zich verder kan ontwikkelen.

Als het aan Ludi ligt verovert het concept Samen1Team heel Nederland. “We merken dat andere scholen geïnteresseerd zijn want we worden regelmatig benaderd. Daarnaast promoten we veel via mond-tot-mondreclame en flyers”. Er staan voor de toekomst veel uiteenlopende plannen op de agenda die we samen uit willen voeren. Vahid kan dat beamen. “We hebben al heel veel bereikt, maar we zijn er nog lang niet. Het is nu belangrijk naamsbekendheid te vergroten en hopelijk starten we na de zomer op nog veel meer scholen!”

Moranni te Winkel