Ricardo van Rhijn Foundation STEUN ONS

PERSBERICHT: RICARDO VAN RHIJN FOUNDATION EN KINDERCENTRUM DE SPEELBRUG GAAN NAAR LESBOS!

Ricardo van Rhijn Foundation en Kindercentrum De Speelbrug gaan naar Lesbos!

PERSBERICHT: RICARDO VAN RHIJN FOUNDATION EN KINDERCENTRUM DE SPEELBRUG GAAN NAAR LESBOS!

Persbericht:

Vijf medewerkers van de Ricardo van Rhijn Foundation (RvRF) en Kindercentrum De Speelbrug doneren in samenwerking met Movementon the Ground ( MotG) 1500 ballen aan gevluchte kinderen op Lesbos. Het uitdelen van de ballen zal gebeuren tussen zondag 23 oktober en zaterdag 5 november.

De afgelopen vier maanden hebben medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van de RvRF en De Speelbrug namens stichting Elk Kind Een Bal met de actie Elk Kind Een Bal voor Lesbos, particuliere ballen en bedrijfsballen verkocht om met deze opbrengst 1500 ballen te doneren aan de kinderen op Lesbos. Deze doelstelling is bijna bereikt, maar alle hulp is nog welkom!

Dankzij MotG worden alle materialen verscheept naar Lesbos en op locatie worden de vijf medewerkers intensief begeleid door vrijwilligers van MotG. Er komt een officieel moment waarbij de ballen overhandigd worden.

Het plan is geïnitieerd door de RvRF en De Speelbrug en is tot stand gekomen dankzij stichting Elk Kind Een Bal. Deze organisatie is van mening dat elk kind het verdient om te kunnen spelen met een kwalitatief goede sportbal. Een bal is niet alleen een verbindend element, maar zorgt voor samenwerking, talentontwikkeling, het tegengaan van overgewicht, racisme en pestgedrag. Daarnaast zorgt een bal voor ontzettend veel plezier voor kinderen! De bal is in de ogen van de stichting dan ook van onschatbare waarde.

De kinderen op Lesbos hebben een afschuwelijke periode van ellende en verdriet achter de rug. Sommige kinderen op Lesbos hebben hun ouders verloren, zijn totaal ontredderd en hebben niets te doen zolang ze vastzitten op het eiland. De reden voor Elk Kind Een Bal om ervoor te zorgen dat de kinderen weer een glimlach op hun gezicht krijgen en hun verdriet en zorgen een beetje te verlichten.