Ricardo van Rhijn Foundation STEUN ONS

SPORT@SCHOOL

Sport@School is een project van Sport2D ( www.sport2d.nl). Sport@School is de overkoepelende naam die Sport2D hanteert voor haar dienstverleningen in het onderwijs. Hieronder vallen ook Sport@fterSchool en Breakfast@School. De Ricardo van Rhijn Foundation is de maatschappelijke partner om Sport@School uit te voeren en haar doelstellingen te realiseren.

De essentie van Sport@School is niet alleen om sport te gebruiken als doel om de kinderen bezig of in beweging te houden. Sport doet namelijk veel meer met een kind. Het laat een kind zich geestelijk en lichamelijk beter ontwikkelen, brengt een lach op het gezicht, leert respect en verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken. Al deze aspecten, inclusief het feit dat het op veel fronten gezond is om te sporten, maakt dat het beoefenen van sport ook een middel is om je te ontwikkelen.

De professionals en geschoolde vrijwilligers van Samen1Team gaan op de schoolpleinen en in de klassen, indien nodig, aan de slag met het tegengaan van pesten, racisme en overgewicht. Op een positieve manier wordt sport gebruikt als middel om negatieve rolmodellen in te zetten als positieve rolmodellen. Kinderen die een negatieve rol spelen op het schoolplein, worden bijvoorbeeld als begeleider ingezet om bij een sportles te assisteren.

De Ricardo van Rhijn Foundation zet zich in om kinderen op een creatieve manier in beweging te brengen. Hierbij bieden wij de mogelijkheid om rolmodellen in te zetten die als ambassadeur aan de Ricardo van Rhijn Foundation gekoppeld zijn. De Ricardo van Rhijn Foundation heeft ambassadeurs die door heel Nederland inzetbaar zijn, waardoor het project Sport@School voor Sport2D in heel Nederland ingezet kan worden.

De samenwerking tussen Sport2D en de Ricardo van Rhijn Foundation realiseert de koppeling tussen de essentie van het project en actieve sportnamen in de huidige sportwereld.

Sport@School biedt naast het in beweging krijgen van kinderen ook een pedagogische aanpak. De professionals en geschoolde vrijwilligers gaan tijdens de pauzes praktisch aan het werk en zijn fysiek aanwezig op de locaties zoals de schoolplein of de gymzaal. Hierbij wordt tevens aandacht besteedt aan maatschappelijke onderwerpen als pesten en overgewicht. Op een pedagogische manier wordt sport gebruikt als middel om bijvoorbeeld negatieve rolmodellen om te zetten naar positieve rolmodellen.

De gehele filosofie van Sport@School staat in het teken van de veiligheid en het plezier van kinderen. Ieder kind is verschillend, maar in de kern is een kind een kind. De Ricardo van Rhijn Foundation realiseert deze veilige omgeving voor kinderen door een zeer streng en strikt beleid aan te houden met haar medewerkers. Om deze veiligheid te borgen is er een certificering benodigd alvorens een medewerker op het schoolplein mag acteren. Deze certificering heet het: Kind Veiligheid Garantie certificaat.

Voor meer informatie: www.sport2d.nl

Uitgevoerde projecten